Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

Świadectwa Charakterysyki Energetycznej Budynków

W ramach usługi wykonujemy:

  • ocenę stanu ochrony cieplnej budynku
  • ocenę systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
  • ocenę systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej
  • ocenę instalacji oświetleniowej w budynku
  • świadectwa opracowujemy dla: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych
Świadectwa Charakterysyki Energetycznej Budynków