Nadzór i Kierownictwo Budowy

Nadzór i Kierownictwo Budowy - w skład usługi wchodzą:

Nadzór Inwestorski:

  • nadzór nad realizacją prac
  • organizowanie narad budowy
  • sporządzanie protokołów z narad
  • kontrola Dziennika Budowy
  • weryfikacja i kontrola jakości stosowanych materiałów budowlanych
  • raportowanie z postępu prac i jakości wykonanych prac
  • dokonywanie odbiorów robót częściowych i końcowych
  • rozliczenie prac
  • organizacja zakończenia budowy
  • przekazanie obiektu do użytkowania
Nazdór i Kierownictwo Budowy