Odbiory Obiektów i Budynków Budowlanych

Odbiory Obiektów i Budynków Budowlanych

W skład usługi wchodzą:

  • analiza i weryfikacja umowy deweloperskiej
  • oględziny nieruchomości
  • wykonanie raportu z oględzin nieruchomości
  • rekomendacja sposobu usuniecie usterek i wad
  • nadzór nad usunięciem usterek i wad
Odbiory Obiektów Budowalnych