Wycena Nieruchomości i Fotoinspekcje

Wycena Nieruchomości i Fotoinspekcje

Wykonujemy:

  • wycenę wartości nieruchomości dla wszelkich celów (m.in. dla potrzeb sprzedaży, ustalenie podatku od spadku i darowizn)
  • wycenę zabezpieczania wierzytelności banków (kredytów)
  • wycenę zniesienia współwłasności
  • uzyskania odszkodowań (np. wywłaszczenie)
  • określenie poniesionych nakładów
  • doradztwo w zakresie rozwoju nieruchomości
  • ocena stanu technicznego oraz jakości budynków, budowli i robót budowlanych
Wycena Nieruchomości